نسخه چاپی دانلود صوت کتاب منبع [محل این فیش]

پخش کننده صوت


مجموعه‌آثاراستادشهیدمطهری، ج۲۳، ص: ۲۷۷

حتی علی علیه السلام زنا را هم به ضعف تعلیل می‌کند، می‌فرماید: ما زَنی غَیورٌ قَطُّ «۲» در همه دنیا یک آدمی که یک جو غیرت داشته باشد، با زنی زنا نکرده و به ناموس مردم خیانت نکرده است؛ فقط آدمهای بی‌غیرت زنا می‌کنند. آدم بی‌غیرت آدمی است که در خودش هم احساس ضعف می‌کند، یعنی آدمی که واقعاً اگر دیگران هم نسبت به ناموس او کاری کنند آنقدرها ککش نمی‌گزد. فقط بی‌غیرتها هستند که زنا می‌کنند، غیورها هرگز زنا نمی‌کنند: ما زَنی غَیورٌ قَطُّ..

پاورقی : (۲) نهج البلاغه، حکمت ۳۰۵کلمات کليدی : زنا غیرت
منبع : فصل یازدهم از کتاب انسان کامل
شماره صفحه در کتاب منبع : ۲۵۱-۲۵۲
تاریخ ایراد سخنرانی : رمضان ۱۳۵۳ مسجد جاوید(تهران)

لطفاً نظر خود را بنویسید: