نسخه چاپی دانلود صوت

پخش کننده صوت


بدون متن


کلمات کليدی : جامعه انسان
منبع : فصل سوم از کتاب خدا در زندگی انسان
شماره صفحه در کتاب منبع : ۴۸-۴۹
تاریخ ایراد سخنرانی : سال ۱۳۵۴ - سخنرانی در یکی از مساجد تهران

لطفاً نظر خود را بنویسید: