نسخه چاپی دانلود صوت

پخش کننده صوت


بدون متن


کلمات کليدی : وجدان چنگیز جامعه
منبع : فصل سوم از کتاب خدا در زندگی انسان
شماره صفحه در کتاب منبع : ۵۲-۵۴
تاریخ ایراد سخنرانی : سال ۱۳۵۴ - سخنرانی در یکی از مساجد تهران

لطفاً نظر خود را بنویسید: