نسخه چاپی دانلود صوت

پخش کننده صوت


بدون متن


کلمات کليدی : انسان
منبع : فصل چهارم از کتاب خدا در زندگی انسان
شماره صفحه در کتاب منبع : ۸۲-۸۳
تاریخ ایراد سخنرانی : سال ۱۳۵۴ - سخنرانی در یکی از مساجد تهران

لطفاً نظر خود را بنویسید: