لینک ثابت نسخه چاپی دانلود صوت

پخش کننده صوت


بدون متن


کلمات کلیدی : انقلاب
منبع : فصل سوم از کتاب خدا در زندگی انسان
شماره صفحه در کتاب منبع : ۴۹-۵۶
تاریخ ایراد سخنرانی : سال ۱۳۵۴ - سخنرانی در یکی از مساجد تهران

لینک ثابت نسخه چاپی دانلود صوت

پخش کننده صوت


بدون متن


منبع : فصل سوم از کتاب خدا در زندگی انسان
شماره صفحه در کتاب منبع : ۶۱-۶۳
تاریخ ایراد سخنرانی : سال ۱۳۵۴ - سخنرانی در یکی از مساجد تهران

لطفاً نظر خود را بنويسيد:
چاپ تمام فیش‌ها print راهنما Home